ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

Meer ruimte voor de fiets in Limburg

Brouwers Infra-ontwikkeling en Management heeft in twee maanden tijd middels een Design & Constructovereenkomst 2,5 km fietspad gerealiseerd tussen het Connect College en de Provinciale weg N276 in de gemeente Echt-Susteren. Op donderdag 3 november openden gedeputeerde E. Geurts en wethouders J. Dijcks en P. Ruijten op ludieke wijze deze nieuw aangelegde fietsverbinding.

Scholieren van het Connect College fietsten over het Business Park Midden-Limburg naar school. Veel vrachtwagens gebruiken eveneens deze weg van en naar het distributiecentrum van Action en de rest van het bedrijventerrein; een onveilige en ongewenste situatie.

De gemeente was voornemens om in 2017/2018 een gescheiden fietspad aan te leggen. Nadat in april 2016 de directie van de school mede namens leerlingen en ouders een petitie aanbood aan de gemeenteraad, kwam het project echter in een stroomversnelling en was het zaak om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze verkeersonveilige situatie. Door het project als Design & Construct opdracht aan te nemen kon Brouwers meteen na de bouwvak met de uitvoering beginnen. Geheel conform planning is het betonnen fietspad na de herfstvakantie in gebruik genomen.

Als onderdeel van de snelfietsverbinding die Maastricht in het Zuiden van de provincie met Mook en Middelaar in het Noorden moet verbinden, heeft de Provincie Limburg een substantiële financiële bijdrage geleverd die de vervroegde aanleg mede mogelijk maakte.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Thijs Mansvelt (th.mansvelt@brouwers.com), directeur Brouwers Infra-ontwikkeling en Management.

Ga terug