ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als tweede natuur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Adviesbureau Brouwers een tweede natuur. Social return – de bedrijfsvoering zodanig inrichten dat er opbrengsten zijn op sociaal vlak – is voor ons een belangrijk thema. Zo werken wij in bewegwijzeringsprojecten samen met verschillende bedrijven in de sociale werkvoorziening. Daarnaast sponsoren wij het lokale verenigingsleven en diverse sympathieke initiatieven of evenementen.

Een bijzondere vorm van MVO is de betrokkenheid bij de stichting HandsforWaste. Met beperkte middelen worden in diverse Afrikaanse landen stortplaatsen gerealiseerd. Hierbij wordt tevens een infrastructuur ontwikkeld om efficiënt en effectief afval in te zamelen. Het doel is de hygiëne en de volksgezondheid sterk te verbeteren. De expertise van Adviesbureau Brouwers komt in dit project uitstekend van pas.