ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

Certificaat CO2-Prestatieladder behaald!

Adviesbureau Brouwers zet zich in voor een duurzame samenleving. Dat doen we niet alleen door in onze projecten aandacht te geven aan duurzaamheid en circulariteit, maar ook door in onze eigen organisatie te streven naar balans tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is ons streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk.

Blij met de eerste stap!

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt ons de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en onze bedrijfsvoering te verduurzamen.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidsinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer wij ons als bedrijf inspannen om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger we klimmen op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder hebben we duidelijke doelstellingen om onze CO2-voetprint de komende jaren verder te verkleinen. Isolatie van ons kantoor en installatie van LED-verlichting zijn reeds gerealiseerd. Ook is bij de aanschaf van nieuwe auto’s verdere verduurzaming een belangrijk aandachtspunt.

Wij zijn supertrots met deze belangrijke instap op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Het behalen van dit certificaat is voor ons overduidelijk een tussenstap naar verdere verduurzaming van onze organisatie met als uiteindelijk doel een zo minimaal mogelijke voetafdruk.

Wij blijven ons inspannen om ons stukje wereld gezond door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Meer weten over de CO2-Prestatieladder? Ga naar http://www.skao.nl 

 

Ga terug