ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

Routes van een blijvend hoge kwaliteit

Adviesbureau Brouwers heeft de afgelopen jaren meer dan zevenduizend kilometer bewegwijzerde routes ontwikkeld voor fietsers en wandelaars. Ook de welbekende ‘bruine borden’ die leiden naar toeristische objecten worden door Adviesbureau Brouwers gerealiseerd. Dankzij het gebruik van de nieuwste technologie worden routes en borden ook digitaal beschikbaar. Om te voorkomen dat routes achterhaald raken of borden niet meer leesbaar zijn, verzorgt Adviesbureau Brouwers het onderhoud en beheer van bewegwijzering. Denk aan bordenonderhoud, routeaanpassingen, actualisatie van kaarten en klachtenafhandeling.

Een belangrijk onderdeel van het proces is de afstemming met betrokken partijen over bebordingsplannen zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, waterschappen en particuliere landgoedeigenaren. Adviesbureau Brouwers neemt dit de opdrachtgever graag uit handen.