ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

Altijd een duurzame en milieuvriendelijke oplossing

Adviesbureau Brouwers adviseert en begeleidt overheden en bedrijfsleven op het gebied van bodemonderzoek en bodemsaneringsplannen voor bouwlocaties, verontreinigde bedrijfsterreinen en saneringslocaties. Hierbij is speciale aandacht voor de ecologische aspecten.

Naast kennis van bodemvraagstukken en bodemverontreiniging ligt onze expertise specifiek bij de engineering van stortplaatsen. Adviesbureau Brouwers wordt vaak ingeschakeld voor het gehele proces rondom de inrichting en afwerking van een stortplaats; van ontwerp en engineering tot directievoering of projectmanagement. Daarnaast biedt Adviesbureau Brouwers ondersteuning in milieuvergunningstrajecten en voeren wij haalbaarheidsstudies en audits uit voor milieubeschermende voorzieningen op stortplaatsen.