ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

Techniek in harmonie met landschap en natuur

Voor de kwaliteit van de schaarse ruimte in ons land is een goede balans tussen enerzijds bebouwing en infrastructuur en anderzijds landschappelijk groen essentieel. Adviesbureau Brouwers ondersteunt overheden en particuliere terreinbeheerders bij de landschapsinrichting en het beheer. Van groenbeheerplannen, adviezen over aanleg en onderhoud van lokale groenvoorzieningen tot complete landschapsplannen en bestratingsplannen. Met oog voor de wensen van zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker.

Ook duurzaam waterbeheer is een specialisatie van Adviesbureau Brouwers. Wij adviseren lokale overheden over infiltratievoorzieningen en het bergen en afkoppelen van regenwater. Waterschappen maken graag gebruik van onze diensten voor beekreconstructies, waterschapswerken, grondwerken, drainagewerken en regenwaterbuffers. Functionaliteit, maar zeker ook de milieuaspecten worden in het advies meegenomen. Zodat de techniek in harmonie is met het landschap en de natuur.