advies om op te bouwen advies om op te bouwen
Balk

Een ingenieursbureau met een missie

Adviesbureau Brouwers wil een partner zijn die waarde creëert voor zijn opdrachtgevers. Ons doel is de leefomgeving te ontwerpen en te realiseren waarin het prettig is om te wonen, werken en recreëren. Daarbij streven wij naar een bestendige relatie met onze opdrachtgevers.
Met de inzet van onze kennis, ervaring, innovatiekracht en creativiteit bieden we duurzame en integrale oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.


Terwijl de kosten voor engineering maar een fractie bedragen van de totale projectbegroting, is de impact van ons werk groot. Bovendien houden wij in onze ontwerpen altijd rekening met de toekomst. Een onderhoudsvriendelijk ontwerp zorgt voor minder toekomstige (onderhouds)kosten. Daarin zit de toegevoegde waarde van Adviesbureau Brouwers: onze adviseurs zijn gewend mee te denken én door te denken, wat de basis vormt voor een waardevol advies waarin alle mogelijke aspecten worden meegenomen. Daarop zijn wij trots. Dikke beleidsplannen hoeft u van ons niet te verwachten; een praktische aanpak des te meer!