ingenieurs met een groene bril ingenieurs met een groene bril
Balk

Het hele proces uit handen

Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid vragen om een doordachte infrastructuur en een goede inrichting van de openbare ruimte. Een infrastructureel project beslaat echter niet alleen de technische kant; ook de wijze van contractvorming, kostencalculatie, veiligheid en interactie met betrokken partijen spelen een rol.

Adviesbureau Brouwers beschikt over een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisaties en bestuurlijke procedures. Onze onafhankelijke positie stelt ons in staat om draagvlak te creëren bij alle belanghebbende partijen. Wij nemen het volledige proces van haalbaarheidsonderzoek, ontwerp en uitwerking tot realisatie en begeleiding graag bij u uit handen voor onder meer woningbouwplannen, wegreconstructies, rioleringsplannen, (her)inrichting bedrijventerreinen, wegonderhoud, reconstructies van dorpskernen of bestratingsplannen. Maar ook voor één of meerdere onderdelen, kunt u bij Adviesbureau Brouwers terecht.